Samen school maken

School maken kunnen we niet alleen. Onze school gelooft voor 100% in ‘samen school maken’. Met de inbreng van leerlingen, ouders, de buurt en het hele schoolteam komen we tot de beste leeromgeving voor al onze leerlingen.

Leerlingenraad

Heb je graag inspraak in het reilen en zeilen op school? Wil je samen met andere leerlingen de school nog beter maken? Dan is de leerlingenraad beslist iets voor jou! Wij zijn er van overtuigd dat leerlingen als geen ander weten wat er echt gebeurt op school.

Je komt op regelmatige basis samen met een aantal leerkrachten om samen te brainstormen en ideeën uit te werken.

Schoolraad

De schoolraad bestaat uit drie personeelsleden, drie ouders, twee vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap, twee leerlingen en de directeur. De leden van de schoolraad worden verkozen en komen een paar keer per jaar samen.

De schoolraad volgt het dagelijks leven van het schoolgebeuren op. De schoolraad geeft ook advies aan de Raad van Bestuur, bijvoorbeeld over de schoolinfrastructuur en het studieaanbod.


Praktisch