Je hoort er bij

Wij als scholen doen er alles opdat je je snel thuis zou voelen op school. In de eerste graad maakt jouw klastitularis graag extra tijd vrij voor jou tijdens een wekelijks klasuur. Jij en je klasgenoten zullen heel veel samenwerken en leren en er zal ook voor de nodige ontspanning gezorgd worden. Wij voorzien bovendien extra ondersteuning via ons peter- en meterschapsproject. De leerlingen van het 5de jaar ontfermen en engageren zich graag voor onze eerstejaars! Samen boterhammen eten of gezelschapsspelletjes tijdens de middag, een babbel tussendoor… Je staat er zeker niet alleen voor.

Maar ook dankzij de modernisering van het onderwijs wordt dit extra uurtje ‘coachuur’ ingericht in het derde jaar. Ook daar dus de ideale manier om je groeikansen en noden in kaart te brengen. Extra hulp vragen, een klasgesprek houden…  Zo krijgen wij, maar ook jijzelf een betere kijk op je talenten en je sterktes. 
Uiteraard zetten je klastitularis en je andere leerkrachten vanaf het vierde jaar alles op alles om een goede band met jou op te bouwen!

De verbondenheid versterken, is iets wat wij enorm belangrijk vinden. Onthaaldagen voor onze eerstejaars, meerdaagse reizen voor de tweede graad en zelfs buitenlandse reizen voor de leerlingen van de derde graad! Zo gaan de leerlingen in een niet-schoolse context elkaar nog beter leren kennen.

Jij als leerling bent voor ons belangrijk en je hoort er absoluut bij!


Onze werking