Je kan het

Op onze school maken we tijd om te leren in de wereld van vandaag. We voorzien een aantal lestijden in de week waarin verschillende vakken samenkomen. Je leerkrachten gaan met jou op zoek naar de kern van je studierichting. Ze onderzoeken samen met jou specifieke problemen vanuit verschillende contexten. 

Je legt verbanden tussen de verschillende domeinen die in je lessen aan bod kwamen. Daarnaast leer je ook jezelf beter kennen: hoe werk jij samen met je klasgenoten en waar liggen jouw sterktes?

Vraag jij je soms af waarom je bepaalde leerstof moet kennen? Duurt je schoolcarrière in een arbeidsgerichte richting te lang?

Bij ons zetten we in op ‘levensecht’ en ‘contextrijk’ leren. Tijdens onze algemene vakken proberen we zoveel mogelijk opdrachten vanuit de context van onze studierichtingen te werken.
We zijn er ons van bewust dat er zich nog een hele wereld bevindt buiten de schoolmuren. Daarom gaan we op zoek naar stageplekken (vanaf de derde graad) en zoeken we bedrijven of organisaties waar je tijdens de schooluren op de werkvloer kan leren. Bovendien werken we ook met leerondernemingen waar onze leerlingen klanten welkom heten en proeven hoe het in ‘het echte beroepsleven’ aan toe gaat.

“Als het niet kan zoals het moet, dan moet het zoals ik kan!”

Wij geloven alvast dat je het kan.


Onze werking